ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
       ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ                                    ΤΜ. ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


10:00 π.μ Προσφωνήσεις - χαιρετισμοί

10:15 - 11:15 π.μ

ΕΙΣΗΓΗΤΈΣ :

Καθηγητής κ. Μιχ. Τρίτος :
Γενικά περί των Νεομαρτύρων του Βαλκανικού χώρου

Αν. Καθηγητής κ. Κων. Νιχωρίτης:
Αγιορείτες Νεομάρτυρες και Βαλκάνια

Λέκτορας κ. Παν. Υφαντής:
«Προς επίγνωσιν αληθείας της κατ΄ευσέβειαν» ( Τιτ.1,1)
Προσεγγίσεις Θεολογικές. Το φαινόμενο των Νεομαρτύρων.Διάλειμμα 11:15 - 11:30


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ :

11:30 - 12:00 π.μ

Λέκτορας κ. Ηλ. Ευαγγέλου:
Σλάβοι Νεομάρτυρες και Ελληνικά Νεομαρτυρολόγια

π. Θωμάς Ανδρέου:
Βούλγαροι Νεομάρτυρες

κ. Ιωάννης Σίσιου:
Οι Βαλκάνιοι Νεομάρτυρες στην αγιογραφία.

κ. Βάϊος Κυρίτσης :
Βλαχόφωνοι Νεομάρτυρες.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Για την αφίσα πατήστε εδώ : ΑΦΙΣΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας