Πατριαρχική Εγκύκλιος επί το Νέον Ενιαυτόν της Χρηστότητος του Κυρίου 2016

Για να κατεβάσετε την Εγκύκλιο πατήστε στο σύνδεσμο δίπλα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΛ1,ΣΕΛ2,ΣΕΛ3.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας