Μουσείο Λειτουργικής Παράδοσης και Πολιτισμού ¨ Φάρος ¨