Υποδοχή Ιερού Λειψάνου (δεξιάς χείρας) Μεγάλου Βασιλείου