Το τρίτο μάθημα του κύκλου των επιμορφωτικών σεμιναρίων των κληρικών