Πρόγραμμα ἑορτίων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἀνευρέσει τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας καί ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης τῆς ἐκ Ζαγκλιβερίου καταγομένης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣΠρόγραμμα ἑορτίων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ ἀνευρέσει τῶν ἱερῶν
λειψάνων τῆς Ἁγίας καί ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης
τῆς ἐκ Ζαγκλιβερίου καταγομένης
               Φέρεται εἰς γνώσιν τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ὅτι τήν προσεχῆ Τρίτην, 22 Μαΐου ἐ.ἔ., θά τελεσθῆ Ἱερά Ἀγρυπνία καί Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν-Ὄσσης, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως,            κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποῖας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννης θά ἀνακοινώσει ἐπισήμως            τά περί τῆς ἀνευρέσεως τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Ἀκυλίνης-Ἀγγελίνης τῆς ἐκ Ζαγλιβερίου καταγομένης.
               Ἱεραί Ἀκολουθίαι θα τελεσθοῦν κατά τό ἀκολούθως πρόγραμμα:Τρίτη 22/5/2012


21.00     Ἱερά Ἀγρυπνία - Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως.                Ἀπό τήν Τετάρτην 23.5.2012 ἑως τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς 03.06.2012, θά τελοῦνται καθημερινῶς: Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία (07.30), Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις (18.00), Ἱερά Ἀγρυπνία (21.00).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας