Εγκύκλιοι

Πατήστε δίπλα στον σύνδεσμο για την : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ Πατήστε δίπλα στον σύνδεσμο για...
Πατήστε δίπλα : «Διαβίβαση των: αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄341) και Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6882/31-1-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄346)  Πατήστε δίπλα : ΦΕΚ Β 346_31.2.2021...
Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιον Σημείωμα πατήστε στους συνδέσμους δίπλα: ΣΕΛ1 , ΣΕΛ2 , ΣΕΛ3

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας