ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐπί  τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου - ΠΑΣΧΑ 2024

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας και όλων των σελίδων που συνδέονται με δεσμούς (links) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993, αντίστοιχων οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ και κανόνων Διεθνούς Δικαίου.


Για να κατεβάσετε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο σε μορφή PDF πατήστε εδώ: ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ἐπί  τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου - 2024


Ἀρ. Πρωτ.:180ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
τοῦ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ 
κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ 


Ἐπί  τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρός τό  Χριστεπώνυμον  πλήρωμα  τῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης


«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια· ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις τήν Ἔγερσιν Χριστοῦ, ἐν ᾗ ἐστερέωται» (γ΄Ὠδή Πάσχα). 


Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέσα σέ μία ἀτμόσφαιρα πνευματικῆς λαμπρότητος καί φωτοχυσίας ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τήν πλούσια ὑμνογραφία τῆς Πασχαλίου Ἀκολουθίας μᾶς κάνει σήμερα κοινωνούς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Στόν περίφημο Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως ὁ μέγας ὑμνογράφος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός προβάλλει τόν ἀνυπέρβλητο συνδυασμό φωτός καί χαρᾶς. Σύμπασα ἡ κτίση φωτίσθηκε μέ τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου. Αὐτό τό φῶς διαλύει τά σκοτάδια τῆς πλάνης καί τῆς ἀγνωσίας, παρέχοντάς μας τήν ἀληθινή Θεογνωσία.

Σέ κάθε Θεία Λειτουργία οἱ Ὀρθόδοξοι μετά τή μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ὁμολογοῦμε καί ψάλλουμε ὅτι «Εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, εὕρομεν πίστιν ἀληθή ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες».  Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως, γιατί μέσα της ὑπάρχει  τό Ἄκτιστο Φῶς τῆς Δόξης τοῦ Ἀναστάστος Χριστοῦ, τό ὁποῖο προχέεται ἀδιαλείπτως ἀπό τήν θεωμένη ἀνθρωπότητα τοῦ Χριστοῦ καί ἀποτελεῖ γιά τούς πιστούς τόν ἀρραβώνα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ὁ σκοτεινός καί φρικτός Ἀδης, μέ τήν κάθοδο τῆς ψυχῆς τοῦ Χριστοῦ στούς κατασκότεινους κόλπους του, συνετρίβη. Ἔχασε τήν ἐξουσία του καί ὁ κάθε ἄνθρωπος μπορεῖ πλέον ἐν Χριστῷ νά εἰσέλθει στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Διά τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ ὁ Ἄδης αἰχμαλωτίστηκε, ὁ Ἀδάμ ἀποκαταστάθηκε στό πρωτόκτιστο κάλλος του, ἡ κατάρα τῆς ἁμαρτίας χτυπήθηκε θανάσιμα, ἡ Εὔα ἐλευθερώθηκε, ὁ θάνατος θανατώθηκε κι’ ἐμεῖς δεχθήκαμε τό πλήρωμα τῆς ζωῆς.
 
Αὐτόν τόν θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ γιορτάζουμε σήμερα. Τή νίκη τῆς ζωῆς, τή διάλυση τοῦ σκότους, τήν κατάργηση τῆς ἁμαρτίας, τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τοῦ κράτους τοῦ διαβόλου. Γι’αὐτό καί «χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται» καί ἀκατάπαυστα πανηγυρίζουμε ψάλλοντας τόν ἀναστάσιμο παιᾶνα «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν» καί ἐπί σαράντα ἡμέρες ἀνταλλάσσουμε αὐτόν τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό.

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ αἰώνιος νικητής, πού νίκησε καί γιά λογαριασμό μας. Τί κρίμα ὅμως! Στή συντριπτική της πλειονότητα ἡ ἀνθρωπότητα ἐξακολουθεῖ νά «κεῖται ἐν τῷ πονηρῷ». Συμμαχεῖ μέ τίς ἀντίθετες δυνάμεις ἀρνούμενη τό σωτηριῶδες θεῖο προσκλητήριο. Συνεχίζει νά ὑβρίζει τόν μοναδικό Νικητή τοῦ θανάτου καί νά ἀσεβεῖ ποικιλοτρόπως κατά τοῦ Παναγίου προσώπου Του. Ἰδιαιτέρως στίς μέρες μας ἡ ἀποστασία διαρκῶς διευρύνεται, ἡ κακότητα ἐπεκτείνεται, ἡ διαστροφή μεγενθύνεται, ἡ πίστη καθυβρίζεται καί λιδορεῖται, ἡ Ἀνάσταση ἀμφισβητεῖται καί ὁ Θεός περιφρονεῖται. Παντοῦ κυριαρχοῦν πόλεμοι, ἀναταραχές, θεομηνίες καί ἀντίχριστα μηνύματα. Καί ὅλα αὐτά μετά τόν θρίαμβο τῆς Ἀναστάσεως. Ἐντούτοις, γιά ὅσους ἔτσι πορεύονται ἐν ὀνόματι ἑνός ἐφάμαρτου «δικαιωματισμοῦ», ὁ πνευματικός θάνατος ἀποτελεῖ συνειδητή ἐπιλογή. 

Ἐμεῖς ἄς μήν ἀποκάμουμε. Δέν εἴμαστε μόνοι μας στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, ἀλλά εἶναι μαζί μας ὁ Χριστός, ὁ πρωτότοκος ἀδελφός μας. Αὐτός στέκεται δίπλα μας στίς ἀντιξοότητες αὐτῆς τῆς ζωῆς καί μᾶς χαρίζει τή βεβαιότητα τῆς τελικῆς νίκης, προσφέροντάς μας τήν παντοδύναμη συμμαχία Του. Ἀρκεῖ νά Τόν ἀκολουθήσουμε στή σταυροαναστάσιμη πορεία Του, ὥστε νά μᾶς ἀναστήσει ἀπό τόν βαθύ ὕπνο τῆς ἁμαρτίας. Νά μᾶς ἀνορθώσει καί να μᾶς στηρίξει στήν πάλη μας ἐνάντια στά ψυχοσωματικά πάθη, ὁδηγώντας μας στήν πραγματική ἐλευθερία, τήν προσωπική μας ἀνάσταση καί τήν εἴσοδό μας στήν ἀνέσπερη καί ἀδιάδοχη ἡμέρα τῆς Βασιλείας Του.

«Χριστός ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο». Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

                  
XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ  Ο ΚΥΡΙΟΣ!
Μετά  πατρικῶν  εὐχῶν καί  πολλῆς  ἐν  Χριστῷ  Ἀναστάντι  ἀγάπης
                                          
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ  ΚΑΙ  ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ


* Νά ἀναγνωσθῇ ἐπ’ ἐκκλησίας πρό τῆς Tελετῆς τῆς Ἀναστάσεως.-