(ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ-25.05.2014) Εἰς τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις πού θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων  Κωνσταντῖνου & Ἑλένης-Ἀσσήρου

                   
           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
    ΛΑΓΚΑΔΑ  ΛΗΤΗΣ  ΚΑΙ  ΡΕΝΤΙΝΗΣ
          
  ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  
 ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  καί  ΕΛΕΝΗΣ-ΑΣΣΗΡΟΥ
     ΑΣΣΗΡΟΣ, Τ.Κ. 57200, 23940  61001 / τηλ. 6976  792005Μετά πολλῆς τῆς χαρᾶς ἔχομεν τήν τιμήν νά σας προσκαλέσωμεν εἰς τάς ἑορτίους ἐκδηλώσεις πού θά πραγματοποιηθοῦν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων  Κωνσταντῖνου & Ἑλένης-Ἀσσήρου ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.ΣΑΒΒΑΤΟΝ  24/05:

07:30     ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

19:00     ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ εἰς τόν ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  25/05:

07:00    ΟΡΘΡΟΣ – ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
               ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ – ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΙΟΝ ΞΥΛΟΝ καί 
ἐν συνεχείᾳ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.