(09.06.2014) ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΩΝ


ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Ἑορτάζοντες κατά τήν 8ην τοῦ μηνός Ἰουνίου τήν Πεντεκοστήν καί κατά τήν 9ην τοῦ μηνός Ἰουνίου τήν Παναγίαν Τριάδα, φέρεται είς γνώσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι είς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Πέντε Βρύσεων, αἱ Ἱεραί Άκολουθίαι θά τελεσθοῦν κατά τό άκόλουθον πρόγραμμα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

07:00   Ὅρθρος - Θεία Λειτουργία καί ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας.

19:00   Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός - Ἀρτοκλασία


ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

07:00   Ὄρθρος Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, ἱερουργούντος τοῦ Σεβασμιωτάτου 
              Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ίωάννου.

18:00   Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Παναγίαν τοῦ Καζάν.

Κατά τάς Ἱεράς Άκολουθίας θά τεθεῖ πρός προσκύνησιν ἡ ὁποία φυλάσσεται 
θαυματουργός Εἰκών τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν, ἡ ὁποία φυλάσσεται εἰς τήν
Ἱεράν Μονήν.