(Δελτίο Τύπου) Επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Επαγγελματιών στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λαγκαδά επεσκέφθη τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννη και είχε συζήτηση επί θεμάτων αφορόντων τις προοπτικές αναπτύξεως και κυρίως την ανάληψη αναγκαίων πρωτοβουλιών, προκειμένου να στηριχθεί επαρκώς η τάξη των επαγγελματιών που αναπτύσσουν δραστηριότητες εις την ευρυτέρα περιοχή του Λαγκαδά.

Ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Ιωάννης κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως τόνισε την ανάγκη δημιουργίας καταλλήλων υποδομών ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη του τουρισμού σε όλα τα επίπεδα. Ο Σεβασμιώτατος Λαγκαδά κ.κ. Ιωάννης δεν παρέλειψε επίσης να συγχαρεί τα μέλη του Δ.Σ. δια τις θέσεις που διετύπωσαν εις το θέμα της επισήμου αργίας, τονίζοντας ότι πρέπει με κάθε τρόπο να καταπολεμήσουμε την ανεργία και όχι να καταργήσουμε τις αργίες οι οποίες αναδεικνύουν πνευματικώς τον άνθρωπο και πολιτισμικώς τον τόπο εις τον οποίο αυτός αναπτύσσει τις δραστηριότητες του.

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε στα νέα μέλη του Συλλόγου κάθε επιτυχία εις το έργο τους.