(07.01.2015) Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ.κ. Ιωάννου 

Μέ τήν εὐκαιρίαν τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τῇ 7ῃ Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. αἱ Ἱεραί Ἀκολουθίαι ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασεκυῆς-Λαγκαδᾶ θά τελεσθῶσι κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα:

Τρίτη, 6 Ἰανουαρίου:

18:00: Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου

Τετάρτη, 7 Ἰανουαρίου:

07:00: Ὄρθρος καί Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς και Ρεντίνης κ.κ. Ἰωάννου.

Ὁ Σεβασμιώτατος θά δεχθῆ εὐχάς εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον τήν Τετάρτη 7 Ἰανουαρίου ἀπό 11:00 ἕως 14:30 καί ἀπό 17:30 ἕως 22:30.