Ἑόρτιαι ἐκδηλώσεις επί τῇ ἱερᾷ μνήμη τοῦ μαρτυρίου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυράννης - Ὀσσαίας
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας