Αρχιερατική Περιφέρεια Κολχικού

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Γιάννης
Ι.Ν. Αγ. Κυριακής
Πρωτ. Κουρεμπελές Παναγιώτης.
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής 

 
  Πρωτ. Καλαΐτζής Βασίλειος 


ΤΚ 572 00
Κολχικόν
Τηλ: 23940 41429
Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου  
  Πρωτ. Κατριοπλάς Ξενοφ. ΤΚ 572 00
Σχολάρι
Τηλ: 6976 719448 

Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος   
  Πρωτ. Δεληγιώργης Κωνσταντίνος ΤΚ 572 00
Δρακόντιο
Τηλ: 6947150453 
Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου     
  Πρωτ. Κοκκώνης Θεόδωρος  ΤΚ 572 00
Ευαγγελισμός
Τηλ: 23940 55161
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου     
  Πρωτ. Αλεπιώτης Δημ.
ΤΚ 572 00
Ανάληψη
Τηλ: 6974 994028 
Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου   
    Αρχιμ. Άνθιμος Γιάννης
Πρωτ. Ρούντος Δημ.

ΤΚ 57200
Χρυσαυγή
Τηλ. 23940 22350