(Ανακοίνωση) Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κληρικών και στελεχών της Ι.Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας
προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»

Έναρξη 
Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης 
κληρικών και στελεχών 
της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης
με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας 
προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»


Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης. 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., καθώς και με τη Διεθνή Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», που εδρεύει στην Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Πέντε Βρύσεων Λαγκαδά, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειαςτης Ι. Μητροπόλεως για παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης στους κληρικούς και στα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας.Προς αυτόν τον σκοπό υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 64 διδακτικών ωρών.

Σκοπός του Προγράμματοςείναι η επιμόρφωση σε σχέση με τα πορίσματα της σύγχρονηςθεολογικήςέρευνας και ο προβληματισμός των κληρικών, των υποψηφίωνκληρικών και των λαϊκώνστελεχών που υπηρετούν στηνΙ.ΜητρόποληΛαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης σε θέματα που σχετίζονται με τα εξής:

A. Tη διαχρονικήσχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους εκτόςχριστιανισμούλαούς και κοινωνίες. Οι αποδέκτες θα μυηθούν στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησίαπροσέγγιζε και μετέδιδε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους εκάστοτεαρνητέςήαδιάφορους προς την πίστη της λαούς.

Β. Τους τρόπους και τη μεθοδολογία με την οποία η ΟρθόδοξηΕκκλησίααντιμετώπισεείτεσυνοδικάείτεδια των αγίων της τα ζητήματα της διάσπασης της ενότητας (5ος - 15ος αι.). Ιδιαίτερηαναφορά θα γίνει στις προσπάθειεςαποκατάστασης και θεραπείας των σχισμάτων, στους διαλόγους με τους σχισματικούς, τις συνοδικέςδιασκέψεις, καθώς και την καταγεγραμμένημαρτυρία των αγίων.Θα επισημανθούν οι σκοποί, οι αιτίες και οι αφορμές των διαλόγωνκαθώς και τααποτελέσματά τους.

Γ. Τη διάσπαση του χριστιανικούκόσμουμετά τον 16ο αι. και τη μαρτυρία της ΟρθόδοξηςΕκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκεαπό το ΟικουμενικόΠατριαρχείο σε συνεργασία και σύμπνοια με τα πρεσβυγενήΠατριαρχεία και τις τοπικέςΕκκλησίες.
Θα αναλυθούν το περιεχόμενο της μαρτυρίας, η ανταλλαγήομολογιώνπίστεως, η συμπόρευση και οι αντιπαραθέσειςμέσα σε συγκεκριμέναιστορικάδεδομένα.

Έμφαση θα δοθεί στις ποιμαντικές και δογματικέςδιακηρύξειςκαθώς και στην πρακτική της ΟρθόδοξηςΕκκλησίαςέναντι των άλλωνχριστιανικώνομολογιών.
Δ. Το αίτημα της ενότητας "εν τη αληθεία" που προτείνεισυνεχώς η ΟρθόδοξηΕκκλησία και η ανταπόκριση του υπολοίπουχριστιανικούκόσμου. 
Θα επισημανθούν τα βήματαπροσέγγισης και αλληλοκατανόησης των διαφορών που δεν επιτρέπουν την κοινωνία της ΟρθόδοξηςΕκκλησίας με τις υπόλοιπεςχριστιανικέςομολογίεςκαθώς και την αναγκαιότητα της συνεχούςεπικοινωνίας και διατήρησης των διαλόγωνώστε να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδηπροβλήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον σύγχρονοάνθρωπο.
Στο πλαίσιοαυτό θα γίνειιδιαίτερηπροσπάθεια για να καταγραφεί και να γίνεικατανοητός ο λόγος των αγίων του 20ου αι.καθώς και η συνοδικήέκφραση της ΟρθόδοξηςΕκκλησίας στις Πανορθόδοξεςδιασκέψεις της και στην Αγία και ΜεγάληΣύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης (2016) για τη θέση της ΟρθόδοξηςΕκκλησίαςέναντι των προκλήσεων του σύγχρονουκόσμου.

Τα σεμινάρια ξεκινούν την Τρίτη 16-05-2017 και ώρες 17:00-20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ''Κιβωτός'' του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Λαγκαδά, με πρώτο εισηγητή τον καθηγητή Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Χρήστο Αραμπατζή.

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 17:00-20:00 στον ίδιο χώρο, από τις 16-05-2017 έως και τις 20-06-2017.

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Θεματικές ενότητες:

1. ΧριστιανικήΕκκλησία και εθνικόςκόσμος. Το παράδειγμα των 5 πρώτωναιώνων
2. Ο Χριστιανικόςκόσμοςαπό τον 6οέως και τον 15οαιώνα

3. ΟΧριστιανικόςκόσμος και η μαρτυρία της ΟρθοδόξουΕκκλησίας: 16ος-19οςαιώνας

4. Ενότητα και διάσπαση του Χριστιανικούκόσμου τον 20οαιώνα.