(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) Περιφορά δίσκου υπέρ των αναξιοπαθούντων αδελφών μας