(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) Ἑόρτιες Λατρευτικές - Αγιολογική Ημερίδα ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου

Μέ τήν εὐκαιρίαν τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τῶν Ἑλλήνων Θεσσαλονικέων καί Φωτιστῶν τῶν Σλαύων, ὀργανώνονται, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ἑόρτιες λατρευτικές καί ἐπιστημονικές ἐκδηλώσεις, εἰς τόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου καί Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου - Περιβολακίου Λαγκαδᾶ.Παρακαλοῦμεν, ὅπως μετάσχητε εἰς τάς λατρευτικάς καί ἐπιστημονικάς ἐκδηλώσεις κατά τό ἀκόλουθον πρόγραμμα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας