(Εγκύκλιο Σημείωμα) Διεξαγωγή του Ζ΄ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος