(7-8.09.2011) Πανήγυρις του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας Περπατούσης

Έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν ότι την 8η Σεπτεμβρίου 2011, εορτήν του Γενεσίου της Θεοτόκου, πανηγυρίζει το Ιερόν Προσκύνημα "ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΠΑΤΟΥΣΗΣ" Ηρακλείου Λαγκαδά.

Όθεν καλείσθε εις τας λατρευτικάς εκδηλώσεις του πανηγυρίζοντος Ιερού προσκυνήματος δια να προσευχηθώμεν, συνεορτάσωμεν και αιτήσωμεν τας πρεσβείας της Θεοτόκου.


ΑΦΙΣΑ