Πατριαρχική Εγκύκλιος επί το Νέον Ενιαυτόν της Χρηστότητος του Κυρίου 2019

Για να κατεβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ πατήστε δίπλα στον σύνδεσμο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ