(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) Λατρευτικές και Επιστημονικές εκδηλώσεις επί τη Ιερά μνήμη του σεπτού μαρτυρίου της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Κυράννης της Οσσαίας και Θαυματουργού 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης τῆς Ὀσσαίας, θά διεξαχθοῦν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος» καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ἑόρτιοι λατρευτικαί Ἐκδηλώσεις καί Ἐπιστημονική - Ἁγιολογική Ἡμερίδα, μέ θέμα: «Ἐκκλησία καί σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα».
Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 27ης Φεβρουαρίου 2020, καί ὥραν 19:00, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Κυράννης - Ὄσσης, θά τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία καί Ἀρχιερατικόν Συλλείτουργον.

Τήν Παρασκευήν, 28ην Φεβρουαρίου 2020, καί ὥραν 10:00, θά πραγματοποιηθῇ εἰς τό Κέντρον Μελέτης τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας εἰς τήν κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Πολυδυνάμου Πνευματικοῦ Κέντρου Νεότητος «Ἁγία Κυράννα», (Μεγάλου Ἀλεξάνδρου 25, Λαγκαδᾶς), ἡ Ι΄ Ἐπιστημονική - Ἁγιολογική Ἡμερίς πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Κυράννης, μέ εἰσηγητάς ἐγκρίτους Καθηγητάς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν, Θεσσαλονίκης καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ἡ Ἡμερίς ἐντάσσεται εἰς τά πλαίσια τῆς λειτουργίας τοῦ ἐγκεκριμένου, ἀπό τούς ἁρμοδίους Κρατικούς Φορεῖς, Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν καί Διδακτορικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εἰς συνεργασίαν μέ τήν Διεθνῆ Ἀκαδημίαν Θεολογικῶν καί Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν «Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης.

Ὅθεν, παρακαλοῦμεν, ὅπως μετάσχητε εἰς τάς ἑορτίους λατρευτικάς καί ἐπιστημονικάς αὐτάς Ἐκδηλώσεις, κατά τό ἐπισυναπτόμενον Πρόγραμμα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΑΦΙΣΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ