(Εγκύκλιον Σημείωμα) Εγκύκλιος περί της Εορτής της 25ης Μαρτίου