(Ενημέρωση) Περί της τελέσεως των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος, και των αποφάσεων της Δ.Ι.Σ