(Ανακοίνωση) Μέτρα Υγιεινής για τους Ιερούς Ναούς κατά το χρονικό διάστημα 4 - 16 Μαΐου 2020