(17.05.2020) Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ αναπαύσεως πάντων των εκ της Λοιμικής Νόσου κεκοιμημένων αδελφών ημών