(Αρ. Φύλλου 1816) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας