«Διαβίβαση Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και την αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έως 31.8.2020».

Παρακαλώ πατήστε δίπλα για την παραλαβή των αρχείων : ΑΡΧΕΙΟ 1, ΑΡΧΕΙΟ 2, ΑΡΧΕΙΟ 3, ΑΡΧΕΙΟ 4.