(Εγκύκλιο Σημείωμα) Επιβολή των μέτρων έως και την 30.09.2020 για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19