(25.11.20) Εγκύκλιον Σημείωμα περί αποφυγής της διασποράς του νέου Κορωνοϊού COVID-19

Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιον Σημείωμα πατήστε στον σύνδεσμο δίπλα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ