(03.12.20) Εγκύκλιον Σημείωμα περί του "Εράνου της Αγάπης"

Για να κατεβάσετε το εγκύκλιον σημείωμα πατήστε δίπλα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ