Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων 2020

Πατήστε δίπλα για να κατεβάσετε την Ποιμαντορική διδαχή επί τοις Χριστουγέννοις : ΣΕΛ1, ΣΕΛ2, ΣΕΛ3