�?? (ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Περίοδον τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. - ΝΕΑ - ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ

(ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Περίοδον τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

 Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 16ῃ Δεκεμβρίου 2022 
Ἀρ. Πρωτ.: 575


ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρὸς τόν 
εὐλαβῆ Ἱερόν Κλῆρον
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


ΘΕΜΑ: Περί τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατά τήν Περίοδον τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.Σεβαστοί Πατέρες, 
Διά τοῦ παρόντος ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος σᾶς γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου τά Γραφεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά παραμείνουν κλειστά ἀπό Τρίτην 27ην Δεκεμβρίου 2022 ἕως Δευτέραν 9ην Ἰανουαρίου 2023.

Ὡς ἐκ τούτου παρακαλεῖσθε, ὅπως διευθετήσητε ἄμεσα ἁπάσας τάς τυχόν ὑποθέσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, πού πρόκειται νά τελεσθοῦν κατά τήν διάρκειαν τῆς διακοπῆς τῆς λειτουργίας τῶν Γραφείων, ὥστε νά μήν ταλαιπωρηθοῦν οἱ νεόνυμφοι.

Ἔκτακτες περιπτώσεις ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου, Πιστοποιητικῶν Ἐλευθερογαμίας ἤ Διαζευκτηρίων θά ἐξυπηρετοῦνται κατόπιν τηλεφωνικῆς ἐπικοινωνίας καί προγραμματισμένων συναντήσεων μετά τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Γάμων Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Κουκουλεκίδη (τηλ. ἐπικ. 6985756149)

Ταῦτα πάντα γνωρίζοντες ὑμῖν διατελοῦμεν

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας

Audemars Piguet Replica Bell & Ross Replica Watches Blancpain Replica Franck Muller Replica omega replica