(ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ) Τελετή Κοπής Πρωτοχρονιάτικης ΠίταςἘπί τῇ εἰσόδῳ τοῦ Νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, σᾶς προσκαλοῦμεν, μέ ἰδιαιτέραν χαράν, ὅπως παραστῆτε εἰς τήν τελετήν τῆς κοπῆς τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, παρουσίᾳ τοῦ Κλήρου καί τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν, τό Σάββατον 31 Δεκεμβρίου 2022 καί ὥρα 12:00.


Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν
† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων