(Ανακοίνωση) Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτωνος

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ἀνακοινοῦνται τά ἐξῆς:ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Τήν 18ην τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἡ Αγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Πλάτωνος, ἡμέρα κατά τήν ὁποίαν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. Πλάτων ἄγει τά σεπτά ὀνομαστήριά του καί τά ὁποία θά ἑορτάσει συμφώνως πρός τό κάτωθι πρόγραμμα:

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 17 Νοεμβρίου ἐ.ἔ., παραμονή τῆς Ἑορτῆς, στίς 6.00μ.μ. θά ψαλεῖ ὁ Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.

Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Σάββατον 18 Νοεμβρίου καί ὥραν 7:00π.μ. θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καί Πανηγυρικόν Πολυαρχιερατικόν Συλλείτουργον εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Λαγκαδᾶ.

Εὐχάς διά τήν ὀνομαστικήν του ἑορτήν θά δεχθεῖ Σεβασμιώτατος εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἕως τῆς ὥρας 1:00μ.μ. καί τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἀπό τίς 5:00 ἕως τίς 8:00μ.μ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης