(ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ) Τελετή Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Ἐπί τῇ εἰσόδῳ τοῦ Νέου Ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου, σᾶς προσκαλοῦμεν, με ἰδιαιτέραν χαράν, ὅπως παραστῆτε εἰς τήν τελετήν τῆς κοπῆς τῆς Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, ἡ ὁποία θά λάβῃ χώραν εἰς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον, παρουσίᾳ τοῦ Κλήρου καί τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, τήν Κυριακήν 31 Δεκεμβρίου 2023 καί ὥρα 12:00.


Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης ΠλάτωνΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας