Ἐγκύκλιο Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος περί τῆς Ἑβδομάδος τῶν Ἱερατικῶν Κλήσεων


Για να κατεβάσετε το Εγκύκλιο Σημείωμα σε μορφή PDF πατήστε εδώ: Εγκύκλιο Σημείωμα Εβδομάδας Ιερατικών Κλήσεων