Προκάτοχοι

Επισκοπικός Κατάλογος.

Α) Επισκοπή Λητής και Ρεντίνης

1)      Λέων                      1295
2)      Γερβάσιος 1335
3) Ισίδωρος 1355 – 1356
4) Γρηγόριος 1395 – 1396
5) Ξενοφών (μεταξύ τῶν ἐτῶν) 1391 – 1425
6) Δαμασκηνός 14ος αι.
7)      Χριστόδουλος 1416
9) Ακάκιος 1503
10)    Γεννάδιος 1541
11)    Ιωάσαφ Αργυρόπουλος, 1547 - 1550 μετέπειτα Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης
12)    Άγιος Δαμασκηνός Στουδίτης,  1558-1574
13)    Κύριλλος 1767
14)    Ζαχαρίας Μαριδάκης     - 1769
15)    Αλέξανδρος Ρηγόπουλος, εξ Αδριανουπόλεως Θράκης 1881 - 1890


Β) Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά

1)    Γερμανός Αναστασιάδης, εκ Δέρκων Μικράς Ασίας   1924 - 1932

2)    Σπυρίδων Τραντέλλης, εκ Θεσσαλονίκης             1967 - 2009


Β) Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης 

1)    Ιωάννης Τασσιάς, εκ Θεσσαλονίκης      2010 - 2020
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας