(Πρόγραμμα) Εόρτιες εκδηλώσεις επί τη Ι. Μνήμη των Αγ. και ενδόξων Θεοπτέστων Μεγάλων Βασιλέων και Ισαποστόλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
            ΛΑΓΚΑΔΑ  ΛΗΤΗΣ  ΚΑΙ  ΡΕΝΤΙΝΗΣ
 
ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  
 ΑΓΙΩΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  καί  ΕΛΕΝΗΣ-ΑΣΣΗΡΟΥ
              ΑΣΣΗΡΟΣ, τ.Κ. 57200, 23940  61001 / τηλ. 6976  792005


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 
EΠΙ ΤHι ΜΝΗΜΗι ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥΤΡΙΤΗ  19/05:          

20.00 ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ τῆς παλαιᾶς ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ (εἰς τήν κεντρικήν πλατείαν τῆς πόλεως τῆς Ἀσσήρου) καί ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
21:00 ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗι ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ,  20/05:           

07.00   ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗι ΑΠΟΔΟΣΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
19.00 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου και τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης 
21:00 ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΙΑ τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ καί τῆς θαυματουργοῦ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ τῶν ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ καί ΕΛΕΝΗΣ εἰς τάς κεντρικάς ὁδούς τῆς πόλεως τῆς Ἀσσήρου

ΠΕΜΠΤΗ, 21/05:    ΕΟΡΤΗ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου και τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης:           
07:00   ΟΡΘΡΟΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ  ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης,
19:00     ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ καί ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ εἰς τούς Ἁγίους Κωνσταντῖνον καί Ἑλένην, 
               ΟΜΙΛΙΑ τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ι μ. ΛΑΓΚΑΔΑ,  ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἀναστασίου Παρούτογλου μέ θέμα: 

«ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 22/05:     
      
07:30      ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
19:00      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ καί ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ εἰς τόν ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
21:00      ΙΕΡΑ ΑΡΓΥΠΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 23/05: 
          

07:30     ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
19:00    ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ εἰς τόν ΤΙΜΙΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 24/05 :  Z ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  «Τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἡ ὁποία συνεκλήθη ὑπό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Αὐτοκράτορος Κωνσταντινουπόλεως τό 325 μ. Χ. »          

07:00 ΟΡΘΡΟΣ – ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ καί ἐν συνεχείᾳ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ τοῦ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίστα Επικοινωνίας